Slušni aparati

baterija

Baterije – 1 kom.

Kvalitetne baterije za Vaš slušni aparat. Baterije su nemačke ili korejske proizvodnje u zavisnosti od raspoloživih zaliha. Veličina baterija: 10, 13, 312, 675. Veličina baterija zavisi od modela slušnog aparata.

Kategorija: