Bosifest – Intervju sa Aleksandrom Pešićem – SonikFit Beograd

Smatra se da 30 do 50 procenata osoba starijih od 60 godina imaju neki od vidova oštećenja sluha, pa je neophodno da u svakodnevnoj komunikaciji posegnu za slušnim aparatom.

Bosifest dragocen doprinos svesti građana o mogućnostima pojedinaca

Ovakav događaj kao što je Bosifest gde su ispoljeni nesvakidašnji ljudski potencijali i stvaralačka energija daje dragocen doprinos svesti građana o mogućnostima pojedinaca. Ujedno je i izuzetna prilika da se naprave veliki koraci ka međusobnom razumevanju i shvati da imamo mnogo toga pružiti jedni drugima. Bosifest, osim što već petu godinu obogaćuje kulturnu scenu i van granica naše zemlje, stalno iznova dokazuje da nam je svima zajedničko, a trebalo bi biti i najvažnije, imamo li volje da istrajemo u savlađivanju prepreka koje život postavlja, kaže u razgovoru za naš sajt Aleksandar Pešić, iz SonikFit Beograd.

U svojoj ponudi imate sve tipove slušnih aparata. Koje su najčešće nedoumice prilikom kupovine slušnih aparata?

Najveća dilema naših klijenata, posebno onih koji se prvi put susreću sa slušnim aparatima, je za koji se model odlučiti. Pitaju se da li će čuti telefon, televizor, da li će moći da čuju i razumeju govor kada se nalaze u bučnom okruženju, jer su sve ovo teškoće sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i zbog kojih su se i odlučili za kupovinu slušnog aparata. Nemački Audio Service primenom najsavremenijih tehnologija i posvećenošću potrebama osoba sa oštećenjem sluha više od 35 godina slušnim aparatima omogućuje i značajno unapređuje njihov društveni život. Uz pomoć kvalitetnih i stručno podešenih slušnih aparata može se ostvariti kvalitetna komunikacija i razumevanje. Od nedavno Sonikfit, kao eksluzivni zastupnik, omogućio je da svi tipovi Audio Service aparata budu pristupačni i našim građanima.

Koje su najčešće predrasude kada govorimo o osobama sa oštećenjem sluha?

U društvu koje obiluje predrasudama teže je ispravljati starije a tu spadaju i „mitovi“ koji su uzajamni kod osoba bez i sa oštećenjem sluha. Za njihovo prevazilaženje i olakšavanje procesa inkluzije preduslov je shvatiti važnost socijalnih stavova većine prema manjinskoj grupi, a ne probleme „gurati pod tepih“. Isto tako, važna je volja, rešenost i upornost osoba sa oštećenjem sluha da rešavaju problem, a to se napretkom tehnologije danas u velikoj meri i može. Najveća greška je samoizolacija, jer svi imamo jednako pravo na „mesto pod suncem“.

Nemački Audio Service, primenom najsavremenijih tehnologija i posvećenošću potrebama osoba sa oštećenjem sluha, uspešno poboljšava kvalitet života korisnika. SonikFit kao ekskluzivni zastupnik, omogućio je da svi tipovi slušnih aparata budu pristupačni našim građanima.

Slušni aparati su “mini kompjuteri” smešteni u individualna kućišta kao kanalni aparati, dok se zaušni aparati olivama povezuju sa ušnim kanalom. Današnji, digitalni aparati, osim glasnoće, povećavaju i jasnoću zvuka, a rešen je i problem pozadinske buke. Izbor aparata zavisi prvenstveno od stepena oštećenja sluha, a naši stručnjaci uvek u obzir uzimaju pojedinačne potrebe i tako uspešno rešavaju problem oštećenog sluha.

Opširnije na: Bosifest 2015/