u_uhu_header

RIC slušni aparati

U ponudi imamo tri modela RIC aparata:

sunsun-new-suSUN

Zavisno od individualnih zahteva i tipa oštećenja sluha, SUN slušni aparati nude širok spektar savremenih mogućnosti podešavanja. SUN aparati pokrivaju spektar od lakših do ozbiljnih oštećenja sluha, uz izuzetno visok stepen komfora prilikom nošenja, razumljivosti i fleksibilnosti.

mod_g2mood-new-moMOD G2

U ovom modelu integrisane su najnovije tehničke inovacije modernih slušnih aparata. U razvijanju ove tehnologije usredsredili smo se na komforno slušanje, pogodno svakodnevno korišćenje, fleksibilnost i najbolju moguću podršku za osobu koja ovaj aparat koristi.

rixx_g2mood-new-moRIXX G2

Rixx G2 su RIC aparati namenjeni ljudima kojima je najvažnija diskrecija pri nošenju aparata. Rixx G2 je kombinacija veoma male dimenzije aparata koja je jedinstvena za njegov tehnički nivo, sa automatskim funkcijama.