ostecenja_sluha_header

Oštećenja sluha

Kad god imamo neki problem, pitamo se šta je to što je do njega dovelo?

Da bismo došli do rešenja istražujemo uzroke. Timovi stručnjaka koji su svoj život posvetili izučavanju sluha opisali su kroz vreme i evoluciju društva različite faktore koji potencijalno ili objektivno dovode do slabljenja sluha.

STARAČKA NAGLUVOST

staracka_nagluvostStarenje je prirodan, fiziološki proces, izvesna neminovnost kojoj ne možemo da se odupremo. Potencijali našeg organizma se smanjuju. Starimo zajedno mi i naše senzorne slušne ćelije. U proseku, na pragu šeste decenije naše senzorne ćelije, važni posrednici u prenošenju zvuka, postaju manje osetljive. Ova redukcija senzibiliteta (osetljivosti) senzornih slušnih ćelija se naročito odražava na percepciju visokih tonova. Tada se dešava da slabije čujemo ili propustimo telefonsku zvonjavu ili zvuk zvona na vratima. Da starenje ostavlja posledice na Vaš sluh, primetićete kada osetite da ulažete veliki napor kako biste pratili konverzaciju u većoj grupi sagovornika. Nasuprot tome što slabije čujemo visoke tonove i imamo poteškoće razumevanja govora u grupi, sa starenjem galama postaje izuzetna neprijatnost za naše čulo sluha.

BUKA KAO UZROČNIK OŠTEĆENJA SLUHA

buka_kao_uzrocnikCivilizacija se neprekidno menja, razvija se, napreduje, usavršava se, raste u tehnološkom i svakom drugom smislu i postavlja pred savremenog čoveka nove izazove i diktira žustru dinamiku prilagođavanja. Svakodnevica savremenog čoveka je ispunjena i okružena bukom. Buka je naša realnost i direktan i najčešći uzročnik oštećenja sluha modernog čoveka. Rasprostranjenost buke u savremenom društvu dovela je do toga da se oštećenje sluha izazvano bukom može uvesti u red „bolesti današnjice“.

Nekada je buka kao uzročnik oštećenja sluha bila uglavnom vezana za određene profesije, danas su te granice pomerene. Stalna izloženost buci razlog je verovatno, sporog, ali neprekidnog, kontinuiranog propadanja sluha i sve češćih posledica ostavljenih na sluh mladih osoba.

dijagram_gubitka_sluhaOko sebe neprekidno srećete mlade ljude „direktno priključene“ na veoma glasnu muziku preko slušalica u ušima sa mp3 uređaja, mobilnih telefona, itd. ili ste i sami jedan od njih.

I kod ovog tipa oštećenja sluha prvo stradaju visoki tonovi, a u funkciji vremena slabi i kvalitet slušanja srednjih tonova. Bilo da se radi o staračkoj nagluvosti ili da je buka uzrok oštećenja sluha, slušni aparat Vam može pomoći da ponovo čujete bez ulaganja napora i učiniti da Vam se vrati samopouzdanje i da se bez straha ponovo dobro uklopite u društveni život.

Dijagram će vam ilustrativno pokazati gubitak sluha prouzrokovan bukom.