Ne stidite se slušnog aparata – vratite sve zvukove u Vaš život

Osnovni preduslov za prevazilaženje predrasuda o osobama sa slabijim sluhom i njihovo uključenje u životne tokove je shvatiti važnost rešavanja problema i ne “gurati ga pod tepih”. Presudni su volja i odlučnost osoba koje imaju slabiji sluh da rešavaju problem, a to se, sa napretkom tehnologije, danas jednostavno može postići. Najveća greška je samoizolacija, jer […]

Opširnije