Bosifest – Intervju sa Aleksandrom Pešićem – SonikFit Beograd

Smatra se da 30 do 50 procenata osoba starijih od 60 godina imaju neki od vidova oštećenja sluha, pa je neophodno da u svakodnevnoj komunikaciji posegnu za slušnim aparatom. Bosifest dragocen doprinos svesti građana o mogućnostima pojedinaca Ovakav događaj kao što je Bosifest gde su ispoljeni nesvakidašnji ljudski potencijali i stvaralačka energija daje dragocen doprinos […]

Opširnije