SonikFit slušni aparati – da čujete jasno i glasno

Smatra se da 30 do 50 procenata osoba starijih od 60 godina imaju neki od vidova oštećenja sluha, pa je neophodno da u svakodnevnoj komunikaciji posegnu za slušnim aparatom.

Nemački Audio Service, primenom najsavremenijih tehnologija i posvećenošću potrebama osoba sa oštećenjem sluha, uspešno poboljšava kvalitet života korisnika. SonikFit kao ekskluzivni zastupnik, omogućio je da svi tipovi slušnih aparata budu pristupačni našim građanima.

Slušni aparati su “mini kompjuteri” smešteni u individualna kućišta kao kanalni aparati, dok se zaušni aparati olivama povezuju sa ušnim kanalom. Današnji, digitalni aparati, osim glasnoće, povećavaju i jasnoću zvuka, a rešen je i problem pozadinske buke. Izbor slušnog aparata zavisi prvenstveno od stepena oštećenja sluha, a naši stručnjaci uvek u obzir uzimaju pojedinačne potrebe i tako uspešno rešavaju problem oštećenog sluha.