Ne rizikujte pojavu demencije – nosite slušni aparat

Zbog čega je veoma bitno nositi slušni aparat ukoliko imate problema sa sluhom? Studija koju je vodila profesorka sa Univerziteta u Bordou, Helena Amieva, može da Vam posluži kao svojevrstan odgovor na ovo pitanje. Profesorka Helena je vodeći istraživač i stručnjak u oblasti neuropsihologije i epidemiologije starenja. Pomenuta studija je obuhvatala 3.670 osoba starijih od 65 godina koje imaju problem sa sluhom, odnosno prijavile su gubitak sluha i sprovođena je prethodnih 25 godina.

Studija upoređuje mentalne performanse osoba koje nose slušni aparat i osoba koje ne nose slušni aparat i ako pate od gubitka sluha. Rezultat je nedvosmisleno jasan: Učesnici koji uprkos tome što pate od gubitka sluha, a ipak nisu nosili slušni aparat, pokazali su daleko slabije rezultate testova od starijih osoba koje nose slušni aparat. Rezultati učesnika koji nose aparat, uopšte se ne razlikuju od rezultata osoba koje nemaju problema sa sluhom. Zbog toga je ova studija veoma važan iskorak u istraživanju slušnih aparata.

Brojne studije su i do sada dokazale pozitivnu korelaciju između gubitka sluha i povećanog rizika za pad mentalnih performansi kod starijih osoba. Takvu jednu studiju je sproveo Univerzitet „Johns Hopkins“. Rezultati ove studije su pokazali da gubitak sluha ne samo da dovodi do ubrzanog pada mentelnih sposobnosti, već i do povećanog rizika za demenciju kod starijih osoba. Mogućnost pojavljivanja demencije kod osoba sa blagim oštećenjem sluha je duplo veća nego kod osoba koje nemaju problem sa sluhom. Kod osoba sa težim stepenom oštećenja sluha je rizik još veći, tačnije petostruko je veći rizik za nastanak demencije u odnosu na osobe koje nemaju problema sa sluhom.

Većina naučnika se slaže da ubrzana degradacija uračunljivosti, se verovatno odnosi na nedostatak socijalne interakcije, starije osobe, koji ona ima zbog gubitka sluha. Postoji opšte mišljenje da upotreba slušnih aparata ima pozitivan efekat na društveni život, čime se smanjuje rizik od brzog usporavanja mentalnih sposobnosti. Studija profesorke Helene Amieve je konačno potvrdila ove pretpostavke.

Razlog tome se ogleda u činjenici da nam sluh doprinosi boljoj komunikaciji. Osobe koje slabije čuju se izoluju i manje učestvuju u društvenoj interakciji što pogoduje padu mentalnih sposobnosti i pojavi demencije. Korišćenje slušnog aparata ponovo vraća osobu u društveni život, komunikacija se vraća u normalu, interakcija sa ostalim ljudima takođe, tako da se pad mentalnih sposobnosti usporava ili definitivno sprečava.

Zbog toga je veoma bitno da ukoliko imate problem sa sluhom, prestanete to da zanemarujete i već danas se obratite za stručnu pomoć. Slušni aparati mogu da očuvaju Vaš mozak, nedozvolite da se Vaše mentalne sposobnosti toliko ugroze.

Kod nas možete zakazati pregled i dobiti svu stručnu pomoć.

Izvor: The PresseBox